Friday, February 1, 2013

30/365 Hari Bersama Foto


p/s : gambar ini telah di up mengikut syarat Foto 365  di FB

No comments:

Post a Comment

Kisah Keletihan

K adang-kadang terasa letih yang amat sangat. Keletihan yang hadir membuatkan minda terus menerus memikir bagaikan tiada tanda noktah. Serin...